Informacije o studiju

Studij na Elektrotehničkom fakultetu organizovan je u četiri odsjeka: Automatika i elektronika, Elektroenergetika, Računarstvo i informatika i Telekomunikacije. Prva godina studija je zajednička.
RAČUNARSTVO I INFORMATIKA:

AUTOMATIKA I ELEKTRONIKA:


ELEKTROENERGETIKA:


TELEKOMUNIKACIJE:


Program studija: ETF-Bologna (pratite linkove sa lijeve strane za spisak predmeta)

Brošura za studente:    Vodič za studente 1,43MB