Bodovanje


Rangiranje kandidata(2015/2016) i prijem studenata u prvu godinu studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji po osnovu:

općeg uspjeha

Broj bodova po osnovu općeg uspjeha iznosi maksimalno 20, a utvrđuje se tako što se prosječna ocjena iz svih predmeta u svim razredima, zaokružena na dvije decimale, pomnoži sa 4.

uspjeha iz maternjeg jezika, matematike i fizike

Broj bodova po osnovu uspjeha iz predmeta maternji jezik, matematika i fizika vrednuje se sa maksimalno 40 bodova. Ovaj broj izračunava se tako što se najprije za maternji jezik i matematiku izračunava srednja vrijednost ocjene u sva četiri razreda, a za fiziku u posljednja dva razreda u kojima je kandidat imao fiziku. Ukoliko kandidat nije imao neki od predmeta u nekom od razreda, za taj razred se uzima ocjena 0. Zatim se izračunava srednja vrijednost ocjene za ova tri predmeta, zaokruži na dvije decimale i pomnoži sa 8.

rezultata postignutih na prijemnom ispitu iz Matematike, a vrednuje se sa maksimalno 40 bodova.


dodatnih bodova za prosjek 5,0

Kandidatima koji su u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja su imali odličan (5) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje, dodjeljuje se 5 bodova.

rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta, matematika, fizika,strani jezik informatika i sport.

- Za jedno od osvojenih mjesta na lokalnom (općinsko, gradsko) takmičenju učenika srednjih škola dobija se sljedeći broj bodova:
- za osvojeno prvo mjesto – 2 boda,
- za osvojeno drugo mjesto – 1 bod i
- za osvojeno treće mjesto – 0,5 bodova.


- Za jedno od osvojenih mjesta na kantonalnom takmičenju učenika srednjih škola dobija se sljedeći broj bodova:
- za osvojeno prvo mjesto – 3 boda,
- za osvojeno drugo mjesto – 2 boda i
- za osvojeno treće mjesto – 1 bod.

Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenju učenika srednjih škola na nivou entiteta i Bosne i Hercegovine dobija se sljedeći broj bodova:
- za osvojeno prvo mjesto – 4 boda,
- za osvojeno drugo mjesto – 3 boda i
- za osvojeno treće mjesto – 2 boda.

Za jedno od osvojenih mjesta na međunarodnom takmičenju učenika srednjih škola dobija se sljedeći broj bodova:
- za osvojeno prvo mjesto – 5 bodova,
- za osvojeno drugo mjesto – 4 boda i
- za osvojeno treće mjesto – 3 boda.

Ukupan broj bodova, a koje kandidat dobija po osnovu takmičenja, formira se na osnovu zbira bodova po svim rezultatima, s tim da se boduju samo takmičenja koja su zvanično organizirana na nivou općine, grada, kantona, entiteta i Bosne i Hercegovine i to iz predmeta: matematika, fizika, strani jezik, informatika i sport.

Boduju se i rezultati u okviru takmičenja pod nazivom „Smotra tehničkog stvaralaštva”, koje je organiziralo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Za kandidate iz država nastalih raspadom bivše SFRJ za bodovanje ostvarenih rezultata na takmičenjima će se primjenjivati odredbe utvrđene u stavovima 1, 2. i 3 člana 6. Konkursa za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2011/2012. godini, uz primjenu principa ekvivalencije (lokalno = općinsko, gradsko; kantonalno = županijsko/regionalno; (regije unutar države); entitetsko = pokrajinsko i ostalo; državno = državno).

- Za jedno od osvojenih mjesta na lokalnom (općinsko, gradsko) takmičenju učenika srednjih škola dobija se sljedeći broj bodova:
- za osvojeno prvo mjesto – 2 boda,
- za osvojeno drugo mjesto – 1 bod i
- za osvojeno treće mjesto – 0,5 bodova.


- Za jedno od osvojenih mjesta na županijskom/regionalnom takmičenju učenika srednjih škola dobija se sljedeći broj bodova:
- za osvojeno prvo mjesto – 3 boda,
- za osvojeno drugo mjesto – 2 boda i
- za osvojeno treće mjesto – 1 bod.

Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenju učenika srednjih škola na nivou entiteta i države dobija se sljedeći broj bodova:
- za osvojeno prvo mjesto – 4 boda,
- za osvojeno drugo mjesto – 3 boda i
- za osvojeno treće mjesto – 2 boda.

Za jedno od osvojenih mjesta na međunarodnom takmičenju učenika srednjih škola dobija se sljedeći broj bodova:
- za osvojeno prvo mjesto – 5 bodova,
- za osvojeno drugo mjesto – 4 boda i
- za osvojeno treće mjesto – 3 boda.

Ostali kriteriji i mjerila za utvrđivanje redosljeda prijema kandidata za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija utvrđeni su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redosljeda prijema kandidata za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu, koja je sastavni dio Konkursa za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini.

Termini

Prijava za studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu i za polaganje prijemnog ispita se može podnijeti do 4.7.2016. godine.

Termini

 • Pripremna nastava iz elementarne matematike:
       2007:   18.06.
       2008:   16.06.    200 KM
       2008:   15.06.    200 KM
       2010:   14.06.    200 KM
       2011:   13.06.    200 KM
       2012:   11.06.    200 KM
       2013:   17.06.    200 KM
       . . .
       2016:   13.06.    200 KM

 • Prijemni ispit:
       2006:   11.07.
       2007:   02.07.  
       2008:   07.07.
       2009:   08.07.
       2010:   05.07.
       2011:   04.07.
       2012:   02.07
       2013:   08.07.2013 u 10h
       . . .
       2016:   08.07.2016 u 10h

 • Predaja dokumenata:
       2016:  20.06. do 04.07.